Information til brugere af Profil Ark programmerne

Nyeste version er: 1.0.6 med releasedato 06.04.2001

05.03.2001: Der er ikke konstateret fejl.

Opdatering af Profil-Ark til Profil-Ark 2
23.11.2001: Frigivelse af Profil-Ark 2. Brugere af Profil-Ark kan opdatere til Profil-Ark 2 for 399,50 kr.

23.01.2002: Opmærksomheden henledes på, at Profil-Ark 2 ikke kan læse filer lavet af Profil-Ark og omvendt. Da Profil-Ark 2 indeholder mange flere funktioner, kan de to programmer ikke anvende det samme filformat. Man er derfor nødt til at overføre profiler fra Profil-Ark ved at nyoprette profilerne i Profil-Ark 2.

30.04.2002: De enkelte vinduer i Profil Ark 2 viser ikke hele indholdet.
Der kan opstå problemer med, at man ikke får de rigtige skærmbilleder frem, hvis ikke computeren er indstillet til at vise den skriftstørrelse, der er standard (96 dpi) for Windows.
Hvis computeren er indstillet til en anden skriftstørrelse, skal den sættes tilbage til standarden i Windows. Det gøres ved at gå ind i Kontrolpanelet og her vælge Skærm. Vælg heri fanebladet Indstillinger. I dette klikkes på Avanceret og en skærm kommer frem, hvor man vælger fanebladet Generelt. I Feltet Skærm vælges Små skrifttyper. Der kommer så til at stå Normal størrelse (96 dpi) nedenunder valgfeltet. Der klikkes tilbage, og Profil Ark 2 vil blive vist rigtigt på skærmen.

11.09.2002: Vi har nu sluttet salget af den første udgave af Profil Ark og forhandler nu kun Profil Ark 2. Dette program indeholder alle funktionerne som fandtes i Profil Ark plus mange flere nye.
Samtidig ophører vi med at levere opdateringer til favoritpris. Dog vil brugere af Profil Ark kunne nå at opdatere indtil efterårsferien 2002 (til og med 11.10.02). Herefter leverer vi kun Profil Ark 2 til normalprisen.

Profil Ark 3
01.09.2004: Nu er Profil Ark 3 på gaden. Denne opdatering indeholder alle funktionerne som fandtes i de tidligere udgaver af Profil Ark plus mange flere nye.
Hvis skolen har Profil Ark 2, kan der opdateres til Profil Ark 3 for 475 kr. excl. moms og forsendelse. Dette tilbud gælder til og med 31.10.2004. Herefter kan programmet kun købes for normalprisen.

27.12.2004: Den 31.12.2004 slutter salget af Profil Ark 2. Herefter er det kun Profil Ark 3, der forhandles. Den indeholder alle funktionerne fra de tidlegere udgaver plus en del nye.
Hvis skolen har Profil Ark 2, kan der opdateres til Profil Ark 3 for 475 kr. excl. moms og forsendelse. Dette tilbud gælder til og med 31.10.2004. Herefter kan programmet kun købes for normalprisen.

25.07.2007: Ingen kendte/urettede fejl.

Seneste version: 3.1.2 - releasedato 04.02.2010

Profil Ark 5
10.01.2011: Sidste praktiske elevtest med flere klasser afsluttet. Rettelse af enkelte fundne fejl og testen godkendt. Herefter ingen kendte/urettede fejl.

15.01.2011: Opdateringstilbud til reduceret pris udsendt til brugere af tidligere versioner (slutter 1. maj 2011). Udarbejdelse af DEMO udgave påbegyndt (forventes frigivet primo marts).
01.03.2011: Nu er demo-udgaven af Profil Ark 5 tilgængelig. Den kan hentes på siden med Nyheder.

Seneste version: 5.4.12 - releasedato 08.02.2011

29.11.2011: Opdatering med fejlrettelser (bl.a. problemer med at benytte brøkmodulet) udsendt til brugere, der er tilmeldt e-mail opdatering.
Er din skole ikke tilmeldt den gratis e-mailopdatering, kan det ske ved at sende en mail til pch@timaios.dk med oplysning om skolens navn, den e-mailadresse, der skal benyttes og licensnummeret på jeres Profil Ark 5.

Seneste version er hermed: 5.4.16 - releasedato: 29-11-2011

07.12.2011: Vær opmærksom på, at grænseværdiangivelser, skal være heltal. Man må altså ikke bruge et decimaltal som grænse tal, f.eks er 3,5 ikke tilladt i Rente - Valuta modulets Simpel rente - Max rente (%).

Tips til Profil Ark programmerne
DET ER EN GOD IDE at installere Profil Ark på en USB-stick til den enkelte matematiklærer. Så er det nemt at arbejde med de enkelte elevers profiler hjemme og derpå udprinte arkene til eleverne på skolens printer. Husk blot også at gemme elevlisterne på USB-sticken.

Tilbage til oversigten