Reaktionsskema 2 for Windows:

Til prisliste
[Reaktionsskema 2000]

Arbejdsskærmen, hvor eleverne træner reaktionnskemaer:

[Se Reaktionsskema 2 i naturlig størrelse]

Reaktionsskema 2 for Windows er et program, der anvendes af elever til at træne i at afstemme kemiske reaktionsskemaer.

Eleverne trænes i at afstemme kemiske reaktionsskemaer ved at løse nogle tildelte opgaver på skærmen. Da eleverne individuelt kan vælge mellem flere opgavesamlinger, kan arbejdet tilpasses den enkelte elev eller klasse. Da eleven yderligere tildeles opgaverne indenfor en samling i tilfældig rækkefølge, lægger programmet i høj grad op til at eleverne arbejder selvstændigt med træningen.

Reaktionsskema 2 indeholder et pointsystem, som fortæller eleven, hvordan det går. Eleverne kan herved følge deres egen træning. Programmet indeholder et elevkursus i afstemning af reaktionsskemaer, som eleverne selv kan arbejde med. Ønsker læreren at gennemgå teorien for eleverne indeholder programmets manual elevsider, som man frit kan kopiere til eleverne.

Fra programmet kan man udskrive opgaveark på papir, som eleverne kan arbejde med uden at benytte computeren. Arkene udskrives også med opgaverne i tilfældigt udvalg, så det er nemt for læreren at udprinte forskellige ark til eleverne i en klasse, hvis man skulle ønske det.

Programmet leveres incl. tre opgavesamlinger, som indeholder opgaver indenfor den uorganiske kemi. Disse tre samlinger har opgaver af forskellig sværhedsgrad.
Det er muligt at købe flere samlinger, som programmet kan udvides med. F.eks. opgaver indenfor organisk kemi og ionkemi. Hver samling indeholder mindst 25 forskellige opgaver, men de fleste har dog et større antal.

Reaktionsskema 2 kræver Windows 95 eller nyere. Programmet kan afvikles fra en server på et netværk.
Klik på billedet her til venstre for at se arbejdsskærmen i naturlig størrelse.


Download en gratis demo af Reaktionsskema 2   klik her

Tilbage til forsiden