Pusle Tabel:

Tilbage til oversigten
[Pusle Tabels arbejdsside 1] [Pusle Tabels arbejdsside 2]

Pusle Tabel er et træningsprogram, hvor de yngste elever kan træne tabellerne indenfor de fire regningsarter. Programmet er anvendeligt fra den første indlæring af simple additionsstykker og så længe man finder det nødvendigt at træne tabellerne.

Eleverne træner en tabel efter eget/lærerens valg. Programmet vil også med god effekt kunne anvendes i specialundervisningen til elever, der har svært ved tabellerne.
Da hver elev kan sættes til at arbejde med den/de tabeller, som passer til elevens stade, er der god mulighed for at individualisere arbejdet.

Eleverne præsenteres for en tabelopgave, som skal besvares. Svares rigtigt, flytter programmet en af brikkerne i et puslespil på plads. Efterhånden som eleverne besvarer flere opgaver korrekt, sætter programmet flere og flere brikker på plads, indtil billedet er helt i orden.

Programmet indeholder adskillige, forskellige "puslebilleder", som benyttes i tilfældig orden. Opgaverne, eleverne skal løse, tildeles tilfældigt indenfor de valg (tabeller og regningsart), der er foretaget inden en serie startes.

Programmet leveres, som alle vore programmer, med en institutionslicens. Det betyder, at alle instututionenes brugere må benytte programmet på institutionen. Til Pusle Tabel kan man købe en "elevlicens", der giver ret til at give eleverne programmet med hjem, så de også kan træne hjemme. En elevlicens koster 350 kr og giver skolen ret til give alle elever en kopi af programmet.

Brochure som PDF

Download en gratis demo af Pusle Tabel   klik her


Pusle Tabel er et Windowsprogram, der kan benyttes til Windows 9x, NT, 2000 og XP.

Tilbage til oversigten