[Profil-Ark]

Edb-program til matematiklæreren, der vil træne eleverne individuelt

Mange lærere giver udtryk for at de har svært ved at finde opgaver, der passer til hver enkelt elevs standpunkt. Med Profil Ark 5 løses dette problem nemt, idet du kan fremstille individuelt tilpassede opgaveark til hver elev i klassen!

Profil-Ark 5 er ikke et program eleverne skal benytte, men er lærerens værktøj til at fremstille individuelle opgaveark til sine elever med.

[Profil-Arklogo]

Læreren udarbejder for hver enkelt elev en detaljeret beskrivelse (en profil) af hvilke opgavetyper eleven skal have.
På baggrund af profilen danner programmet er opgaveark med tilfældige opgaver til eleven.

Profil-Ark 5 kan bl.a. levere opgaver indenfor de fire regningsarter, procentberegninger og omsætninger indenfor metersystemet, og kan desuden producere opgaver indenfor en hel række emner, som man normalt træner i folkeskolen.
Klik her,hvis du vil se alle opgavetyperne som Profil-Ark 5 kan levere

Ved at ændre elevernes profiler i overensstemmelse med hvordan eleverne klarer opgaverne, kan læreren opbygge et helt privat forløb for hver elev og træne de indsatsområder, som eleven trænger mest til. Samtidig opnår du som lærer, at have et detaljeret kendskab til hver enkelt elevs standpunkt, så du løbende kan vejlede både forældre og elever. Da der fremstilles individuelle ark til hver elev, kan eleverne selv være med til at bestemme, hvilke områder, der skal trænes. Eleverne får således lejlighed til selv at være med til at tage ansvaret deres indlæring, hvilket selvfølgelig øger deres motivation.

[Profil-Ark]

Klik her, hvis du vil se alle de forskellige moduler, hvor man kan definere den enkelte elevs profil

Klik her, hvis du vil se de forskellige udprintede ark fra Profil Ark 5

I specialundervisningen, vil man kunne sætte ind med en intensiv træning af bestemte regnefærdigheder for den elev, der har vanskeligheder med disse og dermed målrette indsatsen til der, hvor den er påkrævet.

Du kan downloade en gratis demoudgave af Profil Ark 5 (zip-fil)  klik her

Hent en brochure om programmet som PDF

Tilbage til forsiden