[Profil-Ark]

Edb-programmer til matematiklæreren, der vil taltræne eleverne individuelt

Profil-Ark 3 er ikke et program eleverne skal benytte, men er lærerens værktøj til at fremstille individuelle opgaveark til sine elever med.

[Profil-Arklogo]

Læreren udarbejder for hver enkelt elev en detaljeret beskrivelse (en profil) af hvilke opgavetyper eleven skal have.
På baggrund af profilen danner programmet er opgaveark med tilfældige opgaver til eleven.

Profil-Ark 3 kan levere opgaver indenfor de fire regningsarter, procentberegninger og omsætninger indenfor metersystemet, og kan desuden producere opgaver indenfor emnerne: ligninger, parenteser, cirkel/rektangel, middeltal, afrunding, procentomsætninger, pythagoras, størrelsessammenligning, værdi af udtryk og omsætninger indenfor tid og penge.

Ved at ændre elevernes profiler i overensstemmelse med hvordan eleverne klarer opgaverne, kan læreren opbygge et helt privat forløb for hver elev og træne de indsatsområder, som eleven trænger mest til. Samtidig opnår du som lærer, at have et detaljeret kendskab til hver enkelt elevs standpunkt, så du løbende kan vejlede både forældre og elever. Da der fremstilles individuelle ark til hver elev, kan eleverne selv være med til at bestemme, hvilke områder, der skal trænes. Eleverne får således lejlighed til selv at være med til at tage ansvaret deres indlæring, hvilket selvfølgelig øger deres motivation.

[Profil-Arks indstilling af profil]

Billedet her viser en af de skærmsider, der anvendes til at indstille elevernes profiler
Klik her, hvis du vil se siden i større udgave
Klik her, hvis du vil se en anden arbejdsskærm fra Profil-Ark 3
Klik her, hvis du vil se et udprintet ark fra Profil Ark 3

I specialundervisningen, vil man kunne sætte ind med en intensiv træning af bestemte regnefærdigheder for den elev, der har vanskeligheder med disse.

Download en gratis demo af Profil Ark 3  klik her

Hent en brochure om programmet som PDF

Tilbage til forsiden