Periodisk system på dansk til brug i undervisningen i fysik/kemi
Udviklet til brug i forbindelse med Whiteboard (Smart Board) eller anden form for projektor.

Edb-programmet Periodisk System 2 giver fysik/kemilæreren mulighed for at gennemgå grundstoffernes periodiske system for eleverne ved hjælp af Smartboard eller lærred.

Programmet giver et stort udvalg af fysiske og kemiske data for hvert enkelt grundstof. Indeholder beskrivelser og data for alle grundstofferne (1 - 103). Alt er på dansk.

Læreren/eleverne kan udprinte periodiske systemer og datablade ud til brug i undervisningen (spar udgiften til trykte periodiske systemer).

Eleverne kan arbejde selvstændigt med Periodisk System 2 i deres forberedelse til faget.

Programmet indeholder en intro-del over de første 18 grundstoffer, læreren kan benytte til elevernes første introduktion til det periodiske system.

Programmet giver oplysning om følgende data for grundstofferne: Grundstofnummer, kemisk tegn, atommasse, smeltepunkt, kogepunkt, varmefylde, specifik modstand, massefylde og elektronegativitet. Desuden vises eletronfordelingen for hvert grundstof. Man kan også checke om bestemte isotoper eksisterer og er radioaktive.
Klik her, hvis du vil se en dataside

Du kan downloade en gratis demoudgave af programmet Periodisk System 2  klik her

Hent en brochure om programmet som PDF

Tilbage til forsiden