Edb-programmet Lys og Farver giver fysik/kemilæreren mulighed for at lade eleverne arbejde med linseoptik, additiv farveblanding og linjespektre.
Programmet indeholder forskellige temaer:

Samlelinser. Eleven kan undersøge billeddannelse ved samlelinser. Når linsens og genstandens data er angivet, tegner programmet lysstrålerne, der viser billedet og beregner billedets data. Eleverne kan på den måde eksperimentere med forskellige parametre.

Additiv farveblanding. Programmet viser hvordan lys med de tre grundfarver, rød, grøn og blå, ved blanding opfattes af øjet. Hermed kan man demonstrere hvorledes f.eks. TV- og computerskærme virker og danner det farveindtryk, som vi oplever.

Spektre. Ved at indtaste bølgelængder kan man danne et liniespektrum. Man kan således vise grundstoffers liniespektre. Ved at benytte programmets database over grundstofspektre, kan eleverne prøve at identificere grundstoffer fra deres liniespektre.Samlelinser. Eleven indtaster linsens brændvidde, en genstands afstand fra linsen og dens højde. Computeren optegner et par lysstrålers vej fra genstand til billede. Man kan flytte genstanden i forhold til linsen og lysstrålerne følger med så billedet også flyttes og ændrer størrelse.

Spektre. I denne programdel kan eleverne arbejde med liniespektre. Programmet kan simulere de spektre, som dannes af lys, som udsendes fra exiterede grundstofatomer. Ved indtastning af en bølgelængde afsættes den tilsvarende farvede linie i et spektrum. Eleverne kan på den måde opbygge spektre. Programmet indeholder en database med reducerede spektre for forskellige grundstoffer.

Additiv farveblanding. Dette programafsnit giver mulighed for, at man kan undersøge, hvorledes alle farver kan dannes af de tre additive grundfarver, rød, grøn og blå. Eleverne kan herved blive bekendt med de teknikker, der f.eks. anvendes i farve TV, digitalkameraer og farvefilm. Programmet indeholder et afsnit, hvor eleverne skal prøve at finde fordelingen af grundfarverne i en farve, som computeren tilfældigt frembringer.

Du kan downloade en gratis demoudgave af programmet Lys og Farver (zip-fil)  klik her

Hent en brochure om programmet som PDF

Tilbage til forsiden

Til prisliste