Fysikgraf for Windows:

Tilbage til oversigten

Grafen over et titreringsforsøg tegnet i Fysikgraf:

[Graf fra Fysikgraf]

Fysikgraf for Windows er et program, der anvendes af elever til at få tegnet en graf over fysikmålinger.

Eleverne taster deres forsøgsdata ind i Fysikgraf for Windows, og programmet beregner og tegner en graf over de indtastede data. Eleverne kan derfor nemt og hurtigt tegne en fejlfri kurve, som kan vise en fysisk sammenhæng for dem, og de fritages for det ofte vanskelige arbejde, det kan være at lave en graf.

Fysikgraf for Windows kan arbejde med 700 data-par. Det er normalt langt over det, man normalt har brug for i skolen. Programmet beregner akse-enhederne så tegnefeltet udnyttes bedst muligt. Programmet kan beregne en udligningskurve, der viser en jævnere kurve end de "rå" data giver (den røde kure her ved siden af). Programmet kan også indlæse data fra kommaseparerede filer. Det betyder, at man kan hente data fra andre programmer, f.eks. dataloggere som ofte kan levere data i dette format.

Eksempler på elevøvelser, hvor Fysikgraf for Windows kan anvendes: radioaktive henfald, opvarmnings- og afkølingsforsøg, timerforsøg, titreringer og mange andre. Programmet leveres med en omfattende manual, der ud over den generelle vejledning i programmets brug også indeholder beskrivelser af øvelser, hvor man med fordel kan anvende fysikgraf for Windows.


Tilbage til oversigten