Computerterninger:

Tilbage til oversigten
[Computerterningers arbejdsside 1] [Computerterningers arbejdsside 2]

Få programmet gratis!

Computerterninger er et edbprogram, hvor man kan foretage computersimulerede terningkast.

Programmet kan foretage kast med en eller to terninger på en gang. Kastet synliggøres for eleverne ved, at man ser en terning, som viser terningens øjne. Man kan kaste manuelt ved klik på en knap, eller man kan lade computeren lave en serie kast, hvor man selv bestemmer, hvor mange kast, der skal være i serien. Programmet holder styr på hvor mange kast af hvert antal øjne, der er foretaget.

Ved kast med to terninger optæller programmet hvor mange kast med hver sum af de to terninger, der laves. Ligeledes laver programmet også en optælling over multiplikationen af de to terningers øjne. Det er således muligt at lave forskellige undersøgelser og finde de tilhørende sandsynligheder ad statistisk vej. Resultaterne kan vises som antal eller procentdel af kastene.

Programmet kan sættes til at kaste terningerne med bestemte tidrum imellem, så man både kan lave lange serier på forholdsvis kort tid eller have længere tid mellem kastene, så eleverne kan følge de enkelte kast.

Programmet leveres GRATIS, når man køber et andet program. Skolen får samtidig licens til at udlevere programmet til alle elever og lærere. Har eleverne adgang til bærbare computere, er der en god mulighed for at benytte Computerterninger i den daglige undervisning i stedet for løse terninger (som tit bliver væk).

Bestil en gratis udgave af Computerterninger samtidig med en anden bestilling.

Computerterninger er et Windowsprogram, der kan benyttes til Windows 9x, NT, 2000, XP og 7.

Tilbage til oversigten