[Timaios - vi bor lige midt i landet]

Lidt om Timaios Soft

Firmaet begyndte sin virksomhed i 1990 og kan således fejre de første 10 år samtidig med indgangen til et nyt årtusinde. Vore hovedområder er fremstilling af undervisningsprogrammer og kursusvirksomhed omkring anvendelse af IT i undervisningen.

Gennem alle årene har TIMAIOS SOFT udviklet edb-programmer til brug i undervisningen i Folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. Programmerne er fremstillet i nært samarbejde med lærere og gennemprøvet af elever inden de udbydes til salg. Vort mål er således at tilbyde danskfremstillede programmer og ikke programmer, der blot er oversat fra andre sprog. Herved håber vi at være med til, at det er en dansk undervisningstradition, der også med computeren i undervisningen føres videre - til gavn for vore børn og vor kultur. Samtidig er det vort ønske at kunne levere programmer til så lav pris, at skolerne kan tillade sig at anskaffe flere programmer i samme fag og derved opnå et bredere tilbud til eleverne.

Vore programmer ledsages altid af en udførlig manual. Da undervisningsprogrammer normalt ikke bruges hver dag året rundt, men ofte kun i en kortere eller længere periode, finder vi det vigtigt, at en grundig manual følger programmet - så det er nemt at genopfriske brugen.

Licensregler
Som hovedregel sælges vore programmer med institutionslicens (elektronisk mærkede med den der har licensen). Det betyder, at programmerne må installeres på alle de maskiner institutionen råder over. Man skal altså ikke gå og holde styr på, om man f.eks. har fået flere maskiner på sit netværk og derfor mangler licenser. Andre institutioner, der benytter computerne skal selv købe en licens for lovligt at benytte programmerne. Da vore programmer ofte bruges til afgangsprøver, har vi valgt at udvide licenserne til også at gælde for en eventuel censor. Man må gerne låne en censor en kopi af et program til hans forberedelse, blot man sikrer sig, at kopien ikke anvendes efter prøven.

[Per Christiansen - firmaets chef]

Tilbage til forsiden